ZBM w suwałkach

Sprzedaż mieszkań komunalnych pok. nr 2

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Deklaracja dostępności

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

Bezpieczeństwo użytkowania lokali mieszkalnych

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

UM-Suwałki
bip

Władze Spółki

Właściciel:
Miasto Suwałki - 100% udziałów
Rada Nadzorcza:
Cezary Cieślukowski
Maja Murawko-Januć
Czesław Osewski
Prezes Zarządu:
Tomasz Ostrowski
Dyrektor ds. Eksploatacji:
Wojciech Bujwid - Prokurent
Główny Księgowy:
Teresa Słabińska-Kutyło  - Prokurent
Z-ca Głównego Księgowego:
        
Kamila Tyszkiewicz
Kierownicy:
Dział Eksploatacji
- Jacek Koniaszewski
Tel: (87) 563 50 58
Dział Inwestycji i Remontów
- Agnieszka Marcinkiewicz
Tel: (87) 563 50 04
Dział Lokali Mieszkalnych
- Edyta Kimera-Lange
Tel: (87) 563 50 55
Dział Organizaci i Rozwoju
- Dominika Szymanowska
Tel: (87) 563 50 19