ZBM w suwałkach

Sprzedaż mieszkań komunalnych pok. nr 2

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Deklaracja dostępności

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

Bezpieczeństwo użytkowania lokali mieszkalnych

UM-Suwałki
bip

24.11.2017 Zaproszenie do złożenia ofert

                                                                   Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi i licznikami ciepła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Ciesielska 9 w Suwałkach

                                                                    Załączniki

Formularz oferty
Umowa Projekt
Program funkcjonalno użytkowy

                                                              Wynik postępowania          

      Protokół z unieważnienia postępowania z dnia 11.12.2017 r.