ZBM w suwałkach

Sprzedaż mieszkań komunalnych pok. nr 2

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

Bezpieczeństwo użytkowania lokali mieszkalnych

Zasady odstępowania od dochodzenia należności przysługujących Miastu Suwałki z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości

UM-Suwałki
bip

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 16 w Suwałkach stanowiącym własność Gminy Miasta Suwałki

Szczegóły