ZBM w suwałkach

Sprzedaż mieszkań komunalnych pok. nr 2

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Wynajem lokali użytkowych

Bezpieczeństwo użytkowania lokali mieszkalnych

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Deklaracja dostępności

UM-Suwałki
bip

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zespołu Konserwacji Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

Szczegóły