ZBM w suwałkach

Sprzedaż mieszkań komunalnych pok. nr 2

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

Bezpieczeństwo użytkowania lokali mieszkalnych

Zasady odstępowania od dochodzenia należności przysługujących Miastu Suwałki z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości

UM-Suwałki
bip

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020 Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

Szczegóły

Informacja o rozstrzygnięciu