ZBM w suwałkach

Sprzedaż mieszkań komunalnych pok. nr 2

Umów spotkanie

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Pośrednictwo w obrocie mieszkaniami

Sprzedaż mieszkań

Wynajem mieszkań

Bezpieczeństwo użytkowania lokali mieszkalnych

Zasady odstępowania od dochodzenia należności przysługujących Miastu Suwałki z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości

UM-Suwałki
bip

Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie termomodernizacji budynków Wspólnot Mieszkaniowych Reja 68, 70 i 72 w Suwałkach

Szczegóły