ZBM w suwałkach

Sprzedaż mieszkań komunalnych pok. nr 2

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Wynajem lokali użytkowych

Bezpieczeństwo użytkowania lokali mieszkalnych

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Deklaracja dostępności

UM-Suwałki
bip

Prawo lokalne

Uchwała nr XII/154/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Suwałki

 

Uchwała nr XXIII/304/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 czerwca 2020 r.  w sprawie zmiany Uchwały nr XII/154/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Suwałki

 

Uchwała nr XXX/398/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XII/154/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Suwałki zmienionej w części Uchwałą nr XXIII/304/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

Uchwała nr XIII/189/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami mienia gminnego Miasta Suwałki

 

Uchwała nr XXVII/367/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Suwałki lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej,  w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 

Uchwała nr XXXVI/470/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 września 2021 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mieniagminnego Miasta Suwałk

 

Zarządzenie nr 105/2021  Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych lub nieruchomości oraz dzierżawy gruntów z gminnego zasobu nieruchomości na okres do 3 lat

 

Zarządzenie nr 538/2012  Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie określenia zasad umieszczania szyldów, reklam i urządzeń reklamowych na terenie Miasta Suwałk

 

Zarządzenie nr 26/2021 Prezesa Zarządu - Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad rozpatrywania wniosków o odroczenie płatności, rozłożenie na raty oraz obniżenie czynszu z tytułu najmu lokalu w zarządzanych zasobach oraz stanowiących własność Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.


REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO