ZBM w suwałkach

Sprzedaż mieszkań komunalnych pok. nr 2

Informacja o czynszu

Zgłaszanie usterek

Wynajem lokali użytkowych

Bezpieczeństwo użytkowania lokali mieszkalnych

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Deklaracja dostępności

UM-Suwałki
bip

Inspektorzy nadzoru

Inspektorzy nadzoru robót budowlanych - pokój nr 7

Szymon Witkowski
(87) 563 50 59
Stanisław Zdancewicz
(87) 563 50 45

Piotr Bujwid                                                                        (87) 563 50 47